Postcode achterhalen

Postcodes, er zijn er zo’n 9000 van in Nederland. Als je een brief wilt sturen en enkel de straatnaam + huisnummer heb komt de brief veel later aan, postcodes zijn noodzakelijk voor de sorteerders. Via deze website zoek je gemakkelijk de postcode bij het adres. Tevens is het mogelijk om het adres te zoeken wanneer je de postcode wel weet.